PRIJATELJSKE VEZI SO NAJTRŠE - 4. tradicionalni spomladanski piknik članov in prijateljev DL, Letuš, 14. junij 2015
Državljanska lista odločno na svoji poti

 

SPLOŠNI POGOJI DRŽAVLJANSKE LISTE

SPLOŠNI POGOJI DRŽAVLJANSKE LISTE

1. Uvodne določbe

Državljanska Lista (v nadaljevanju: Državljanska lista) je sprejela splošne pogoje, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.d-l.si.

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v razmerja z Državljansko Listo. Šteje se, da je posameznik seznanjen Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

2. Zbirke osebnih podatkov

Državljanska lista zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega delovanja. Osebne podatke zbira z namenom obveščanja posameznikov o aktivnostih Liste Virant.

Osebi podatki, ki jih Državljanska lista zbira so lahko: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega bivališča, državljanstvo, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Državljanska lista lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki List Virant posreduje svoje osebne podatke strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene obveščanja o dejavnostih Liste Virant. Državljanska lista sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.

Državljanska lista se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredovala nepooblaščenim osebam.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@d-l.si ali preko telefona št. 041 625 873 zahteva, da Državljanska lista trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen obveščanja o dejavnostih Liste Virant. Državljanska lista bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestila posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS 94/2007).

3. Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.d-l.si so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

4. Logotip Državljanske Liste

Logotip Državljanske Liste je zaščiten pri Uradu za intelektualno lastnino in last Liste Virant. Vsaka zloraba znamke ali logotipa Državljanske Liste bo imela kazenskopravne in/ali odškodninske posledice.

5. Sprememba splošnih pogojev

Državljanska lista si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.d-l.si vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

V primeru, da posameznik ne zahteva prepovedi uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

6. Izključitev odgovornosti

Državljanska lista zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani www.d-l.si.

7. Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 041 625 873 ali na elektronski naslov info@d-l.si.

Ljubljana, 24. 04. 2012